Velkommen til nettsidene til Klima2020. Firmaet ble etablert av Svein Tveitdal i 2008 og arbeider med klimarådgivning og kommunikasjon av klimainformasjon, med særlig vekt på brobygging mellom forskning og politikk. I øyeblikket er hovedfokus på de internasjonale klimaforhandlingene samt rådgivning til bedrifter og kommuner som ønsker å bli klimanøytrale etter FNs definisjon. Hjemmesiden inneholder informasjon om de viktigste prosjektene under utføring, linker til foredrag og artikler samt klimanyheter via Twitter og Miljønytt/EarthWire.

Svein Tveitdal på Twitter


I feltet over kan du følge min Twitter. På Twitter legger jeg ut korte nyheter, og ved å klikke på en lenke, kan du lese mer om temaet. 

 

Følg Svein Tveitdal på Twitter her

 

Les mer om Klima2020 Prosjekter her


FN-byen Arendal

http://www.arendal.kommune.no/Om-Arendal/FN-byen/?/eurl.axd/60fe6bae0b958c40a53853fb46c1c44a
FN-byen Arendal bistår og styrker FN ved å støtte opp under regionale prosjektermed internasjonalt omfang. Siden oppstarten i 2006 har FN-by initiativet blitt en paraply for en rekke aktiviteter som favner regionalt næringsliv, skoler og frivillige organisasjoner. I dag er vi er i gang med flere prosjekter som støtter opp under FN.

Klimapartner
Klimapartner nettverket støtter og stimulerer til miljøsatsing og miljøprofilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Sørlandet. Klimavennlig drift og utvikling er ikke bare et spørsmål om  samvittighet og samfunnsansvar, men også et konkurransefortrinn. Per 1. februar 2010 er 22 private bedrifter og offentlige institusjoner med i dette nettverket, som ønsker å sette klima og miljø i fokus, feie for egen dør ved å redusere egne utslipp, og bli vinnere i morgendagens lavutslippsmarked. 

 
 

Siste fra Miljønytt.no
Earthwire nyheter