Forside

Velkommen til nettsidene til Klima2020. Firmaet ble etablert av Svein Tveitdal i 2008 og arbeider med klimarådgivning og kommunikasjon av klimainformasjon, med særlig vekt på brobygging mellom forskning og politikk. I øyeblikket er hovedfokus på de internasjonale klimaforhandlingene samt rådgivning til bedrifter og kommuner som ønsker å bli klimanøytrale etter FNs definisjon. Hjemmesiden inneholder informasjon om de viktigste prosjektene under utføring, linker til foredrag og artikler samt klimanyheter via Twitter og Miljønytt/EarthWire.

Svein Tveitdal på Twitter

Fant ikke nettadressen til spesifikasjonene for programsnutten

Comments