One Reply to “Sports events and Climate Change”

  1. Leste artikkelen i Agderposten sist lørdag (08.02.20) og takker for dine ord, Tveitdal. Vi har ingen tid å miste for å stoppe klimaforandringene. Ulykksaligvis fikk vi den altfor mektige amerikanske presidenten på det verst tenkelige tidspunktet, og han står lagelig til for gjenvalg.
    China og USA er de verste forurenserne. Mens China vil åpne 100 flere kullkraftverk, blir dette stilt i skyggen av virusepedemien.
    Men kanskje kan befolkningsøkningen være det som vil bli det avgjørende. Har tidl. lest at innen år 2100 vil vi være 11 mlrd. i verden, men de siste prognosene sier nå 9 mlrd. Allikevel, vi er nå ca 7,8 mlrd.

    Vil det da være nok mat og vann til alle om bare 80 år?

    Jeg mener at disse stadig oftere lavtrykk og stormer med stigende sjønivå må tas alvorlig og som et forvarsel om verre tilstander. Dessuten “fyrer vi for kråkene”, bokstavelig talt. Med stadig flere mennesker fyres det jo mer og mer. “Alle” vil gjerne ha ett varmt måltid hver dag og ha god belysning nattestid osv. – Alt henger sammen med alt, sa Gro H. Brundtland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *