– 80 prosent av kjente reserver av kull, olje og gass må bli liggende i bakken

Svein Tveitdal holdt innlegg under Bulk Race Day 2017 og snakket om Parisavtalen og grønne datasenters bidrag.

BULK RACE DAY er et gratis og åpent arrangement som samler representanter fra næringsliv, akademia, offentlig sektor og alle med kompetanse som vil bidra til utvikling av bærekraftige løsninger. Bulk Race Day, som arrangeres av Bulk Infrastructure, ble arrangert for første gang i 2016 og er et årlig event og arena med fokus på bærekraftig utvikling.

Illustrasjon: Bulk Race Day (www.bulkraceday.no)
Illustrasjon: Bulk Race Day (www.bulkraceday.no)

ELECTRIC CITY AGDER
På BULK RACE DAY 2017 var temaet grønne datasentre. Hvorfor trenger vi det? Hvilke løsninger finnes for Electric City Agder og hva vi kan få til når det gjelder elektrisk persontransport i Agder?

Bulk Race Day 2017

Les full artikkel i Fedrelandsvennen.  (krever abonnement) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *