COP24 – de maktesløses arena?

En nedslående utvikling til tross – jeg har kommet til at FNs klimakonvensjon er det beste rammeverket vi har til å oppnå globale klimamål, skriver Svein Tveitdal fra FNs klimakonferanse i Katowice.

Hva kan politikere og diplomater få til under FN-møtet i Polen? Her god stemning under åpningen. Foto: UNFCCC (creative commons)

FNs klimakonvensjon ble etablert under Rio-toppmøtet for miljø og utvikling i 1992. Den er per i dag signert av 197 medlemsland. Hvert år møtes landene til «The Conference Of the Parties» – forkortet COP. Den første fant sted i Berlin i 1995, ledet av Angela Merkel – den gang vesttysk miljøminister. Ifølge biografier brøt hun ut i gråt under forhandlingene som holdt på å gå i stå, men klarte til slutt å få til en avtale – noe som i ettertid betegnes som et av hennes stolteste øyeblikk.

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *