COP25: Nye rapporter legger press på forhandlerne

Verden satte ny utslippsrekord i 2019 – Naturgass er verstingen.

Presset mot og forventningene til klimaforhandlerne i Madrid er stort. De må forholde seg til nye utslippstall som forteller at ting ikke fungerer som de skal, og at klimaavtalene ikke følges opp. En ny forskningsrapport peker ut naturgass som et økende problem. Svein Tveitdal mener det må være et tankekors for alle i Norge som har argumentert for gass som en bro til lavutslippssamfunnet.

NYE RAPPORTER LEGGER PRESS PÅ FORHANDLERNE
Verden satte ny utslippsrekord i 2019 – Naturgass er verstingen
Svein Tveitdal 05.12.2019

Midt under forhandlingene i klimatoppmøtets første uke lanserte The Global Carbon Project nye tall for globale CO2-utslipp i 2019.

Som fryktet satte verden igjen ny utslippsrekord. Utslippene er nå fire prosent høyere enn da Paris-avtalen ble signert for fire år siden. Ser man optimistisk på tallene, er økningen på 0,6 % i år og dermed mindre enn i fjor, da den var på 2,1 %.  Men realiteten er at økningen av CO2 i atmosfæren akselererer, og det er en avgrunn frem til den årlige reduksjonen på 7,6 % som FNs Miljøprogram sier er nødvendig for å nå Paris-målene. For hvert år som går øker dette måltallet for nødvendige årlige reduksjoner for å nå globale klimamål nådeløst.

Interessant i et norsk perspektiv er at mens utslippene fra kull er noe redusert, viser rapporten fra The Global Carbon Project at hovedkilden til utslippsøkning nå er naturgass. Økningen har vært så stor de senere årene at utslippene fra gass er større enn reduksjonene i utslipp fra brenning av kull.

Argumentet om at gass er en brobygger til lavutslippssamfunnet holder altså ikke mål. Globalt er naturgass nå det raskest voksende fossile brennstoff. «Naturgass er et renere fossilt brennstoff enn kull, men ved å erstatte kull med gass gjør man bare at planeten koker litt saktere», sier forskningsleder Glen Peters ved CICERO Senter for klimaforskning, som er medforfatter av rapporten.

Økningen i produksjon av fornybar energi er ikke rask nok, ifølge rapporten, og mesteparten av denne har gått til forsyning av ny energi – uten å erstatte fossile energikilder.

I en annen ny rapport fra Verdens meteorologiske organisajon (WMO) som ble lansert i Madrid tirsdag konkluderes det med at den globale gjennomsnittstemperaturen nå har steget med 1,1 °C siden førindustriell tid, at det siste tiåret vil bli det varmeste siden målingene startet, og at vi ikke er i nærheten av å nå Paris-målene.

I mellomtiden har Greta Thunberg landet i Lisboa etter å ha krysset Atlanterhavet i seilbåt. Ryktene kan fortelle at hun kommer til klimaforhandlingene på fredag. Det betyr at presset vil øke ytterligere, og at forventningene blant de mange tusen unge menneskene som er i Madrid og ønsker effektiv handling, vil bli enda høyere.

I sentrum av møtet sitter de regjeringsoppnevnte forhandlerne og sliter med å komme videre. De er nok klar over at hva det er mulig å levere av resultater, på ingen måte vil svare til de unges krav, eller føre til et nødvendig taktskifte i den globale klimapolitikken. Hvordan denne dynamikken vil utvikle seg framover i møtet er et av de store spenningsmomentene i Madrid.

Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør og NGO-representant for Besteforeldrenes klimaaksjon ved COP25.

Denne saken ble opprinnelig publisert på Besteforeldrenes Klimaaksjon 06.12.2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *