Verden har funnet nok olje

Politikerne våre bør følge opp.

Forskerne har sagt det lenge – FN har sagt det lenge. Nå sier også Det internasjonale energibyrået IEA at det ikke er behov for leting etter mer olje og gass

Energibyrået ble etablert av de rike landene (OECD) etter oljekrisen i 1974, bl.a. på initiativ fra utenriksminister Henry Kissinger. Formålet er å sikre stabil oljeforsyning og å produsere informasjon og statistikk om det internasjonale oljemarkedet og andre energityper. I de senere årene har IEA med rette vært kritisert for å underrapportere behovet for omstilling til fornybar energi.

Men byrået er kunnskapsbasert og har endelig tatt konsekvensen av dette med et veikart om hvordan verden kan nå klimamålene i Parisavtalen som er på linje med det forskere og FN har sagt lenge. Lederen Faith Birol har vært hyppig gjest på oljemessen i Stavanger.

Budskapet har vært at verden trenger mer norsk olje og gass. IEA har vært hovedalibiet for oljeselskapene når de lobber for leting etter mer olje. Dette alibiet er nå borte. Konsekvensen er at budskapet om at verden trenger mer olje og gass blir vanskeligere å selge.

Norske politikere tatt på senga – hvem snur først?

Høyre og Arbeiderpartiet har vært hovedgarantister for videreføring av dagens oljepolitikk. De første kommentarene fra Tina Bru og Espen Barth Eide er at rapporten ikke endrer norske oljeplaner.

Men det kommer den til å gjøre. Vi kommer i første omgang til å se forsøk på forklaringer som prøver å rettferdiggjøre dagens politikk, men det er kun spørsmål om kort tid før dette snur. Oljedebatten på partienes landsmøter nylig hadde helt klart blitt påvirket av rapporten om den hadde kommet i forkant.

Spørsmålet er hvem som snur først og setter Norge på rett kjøl i det grønne skiftet. Tidligere miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre er den som til nå har vært klarest med denne uttalelsen på Twitter: «Lar man seg ikke påvirke av denne beskjeden fra denne avsenderen, er man bortenfor redning». En pekepinn på hvordan Equinor forholder seg til rapporten får vi trolig når de legger fram ny strategi i juni.

Grønt skifte er bra for både for klima og økonomi – ikke minst på Agder.

Oljelobbyen har til nå klart å overbevise mange om at norsk velstand i framtida er avhengig av fortsatt produksjon av olje og gass. Dette er ikke tilfelle.

Statistisk sentralbyrå konkluderte nylig i rapporten «Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet» med at disse blir relativt små. Det mest perverse som skjer nå, er at staten gjennom leterefusjonsordningen milliardsubsidierer leting etter ny olje som det etter IEA-rapporten ikke vil være verken behov eller marked for. Disse midlene burde heller vært brukt til å omstille norsk industri til å møte de store oppgavene innenfor fornybar energiproduksjon som rapporten fra IEA sier er nødvendig for å nå klimamålene.

Ifølge rapporten må produksjonen av fornybar energi firedobles og bilbatterikapasiteten økes 40 ganger innen 2030. Allerede i år kan investeringer i fornybar energiproduksjon i Nordsjøen passere investeringene i olje og gass. Dette er godt nytt for Agder med vår store leverandørindustri og batteriproduksjon under etablering.

Men omstillingen går for sakte, vi binder oss for mye til olje og gass, og er i ferd med å miste konkurransekraft internasjonalt i framtidas energiproduksjon. Nøkkelen til å snu dette ligger i Arbeiderpartiet eller Høyre. Representantene for de store partiene på Agder burde se dette bildet og bidra til den interne snuoperasjonen som uansett vil komme.

To tanker i hodet: Vi trenger både klima og natur.

Alt tyder på at verden er i stand til å skaffe nok fornybar energi i framtida og at behovet for grønne arbeidsplasser vil overstige antallet som vil forsvinne innen kull, olje og gass. Omstilling er mulig og stenging av oljekranene kan gjøres uten dramatiske økonomiske konsekvenser. Men vi er også nødt til å passe på naturen – verden tåler ikke mer naturtap. Utviklingen de siste 30 årene har vært for mye markedsdominert og for lite kunnskapsbasert. Markedet leverer verken grønn omstilling eller tar vare på naturen uten styring. Vi trenger nå som aldri før politikere som tar grep og fører utviklingen i bærekraftig retning på overtid. Ifølge eksperter er dette fortsatt mulig, men enormt krevende.

Agder trenger politikere som klarer å stå i denne utfordringen.

Dette kan være godt nytt for Agder: Verden har funnet nok olje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *