Forhandlingsspråk og møte med Elvestuen

I Katowice blir forskningen politisert av de som har interesse av å sabotere konkrete resultater fra klimaforhandlingene.

Klimaforhandlinger er en kamp om formuleringer. Her fra plenumsmøte i Katowice 10. desember.Foto: Ministry of Environment – Rwanda (creative commons)

Å være toppforhandler er en profesjon, og noen sier at de mest erfarne og ivrige forhandlerne «lukter sagmugg» når de begynner å flytte på kommaer.

Den store striden halvveis i forhandlingene i Katowice, og som fikk stor oppmerksomhet i internasjonal presse, var forskjellen på ordet «ønske velkommen» eller «notere». Det dreier seg om Klimapanelets rapport om begrensning av oppvarmingen til 1,5°C. Det oppsto uventede problemer da Saudi-Arabia, USA, Russland og Kuwait protesterte mot at konferansen skulle ønske denne rapporten «velkommen». I stedet foreslo de at konferansen skulle «notere» seg rapporten. Det var ikke mulig å bli enige, så under FNs regler for konsensus måtte setningen strykes.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *