Fossilindustrien på offensiven i Sharm El-Sheik

Med sine 636 lobbyister, den største deltakelsen fossilindustrien har hatt i klimatoppmøtenes historie, er sektoren på offensiven under COP27. Innflytelsen deres merkes, skriver Svein Tveitdal. 

Mange av lobbyistene er medlemmer i de offisielle delegasjonene. Strategien virker, og forsinker nødvendig rask utfasing av kull, olje og gass.

Representanter for fossilindustrien er tungt til stede på klimatoppmøtet. Her spaserer deltakere ved solnedgang i Sharm El-Sheik 14. november. (Foto: Peter Dejong/AP/NTB – Energiogklima.no)

Kommenterer klimatoppmøtet

Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør. Tveitdal deltar under COP27 i Sharm El-Sheik som representant for Besteforeldrenes klimaaksjon. Han skriver fra klimatoppmøtet for Besteforeldrenes klimaaksjon og Energi og Klima.

Denne artikkelen er publisert på Energi og Klima 

«Olje- og gassmesse»

Det egyptiske presidentskapet har muligheter for å påvirke utfallet av møtet. «Olje og gass har en viktig rolle å spille i det grønne skiftet. Siden det er en del av problemet, bør det også være en del av løsningen», sa petroleumsminister Tarek El Molla ved åpningen av toppmøtets «avkarboniseringsdag» i forrige uke.

– Denne dagen var det en komplett olje- og gassmesse i hallene til COP27, sa Julia Levin fra Environmental Defense Canada.

Hovedfokus var på karbonfangst og -lagring (CCS). Utfasing av olje- og gassproduksjon ble knapt nevnt.

Mens industrien presser på for å få CCS inn som en del av løsningen i forhandlingene, sier kritikere at det er en falsk løsning som tillater fossilindustrien å fortsette virksomheten som vanlig, forlenger fossilalderen og tar fokus bort fra utfasing av olje og gass.

I stedet for en siste utvei for å avkarbonisere sektorer der utslippsreduksjon er vanskelig, som stål og sement, har dette blitt plan A, sa Marine Pouget fra Climate Action Network.

Sammenligner med tobakksbransjen

Mange av representantene fra fossilindustrien er medlemmer i de offisielle delegasjonene, og har innflytelse på slutteksten og selve resultatet av konferansen. Et eksempel er Indias forslag om at utfasing av olje og gass skal inn som et punkt. Dette er naturlig nok lobbyistene imot, og det kan bli utelatt helt, eller teksten blir svekket.

Det høye antallet lobbyister fra fossilindustrien på COP27 ble avslørt av kampanjegruppene Global Witness, Corporate Accountability og Corporate Europe Observatory. En talsperson for disse gruppene sier: «Tobakkslobbyister ville ikke vært velkomne på helsekonferanser, våpenhandlere kan ikke markedsføre sine varer på fredskonvensjoner. De som opprettholder verdens avhengighet av fossilt brensel, bør ikke slippe gjennom dørene til en klimakonferanse.»

Hva med neste klimatoppmøte?

Neste år holdes COP28 i Dubai. Vertslandet De forente arabiske emirater (UAE) har over 1000 medlemmer i delegasjonen her på COP27, hvorav 70 er representanter for olje- og gassindustrien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *