“Håp eller katastrofe” – en skoleturne for videregående- og ungdomsskole

Sigbjørn Mostue og Svein Tveitdal turnerer Skole-Norge. 

Et møte mellom litteratur og vitenskap om klimaendringer, naturtap og jordas framtid.

Vil du bestille opplegget til din skole ?

Introduksjonsvideo
Last ned brosjyre her (PDF)
Ta kontakt 

OM PRODUKSJONEN

Med trilogien I morgen er alt mørkt har forfatter Sigbjørn Mostue tegnet et meget dystert framtidsbilde hvor sivilisasjonen har kollapset og menneskene jakter på hverandre i forrykt galskap. Scenene er ved første øyekast langt unna virkeligheten, men leser man teksten allegorisk er den både en kommentar til hendelser i vår egen tid, til fortiden og ikke minst framtiden. Med advarsler om at vi kan stå på terskelen til global klimaendring og økologisk sammenbrudd, og en befolkningsøkning på 50% i løpet av dette århundret, kan det saktens være på sin plass å spørre hvordan enkeltmennesket vil oppleve at alt rundt en faller sammen og ender i kaos. Alt sees gjennom øynene til to ungdommer i 15-16-årsalderen: Brage og Marlen.

Med utgangspunkt Mostues trilogi og skissering av hvordan et ragnarok kan bli og oppleves, stilles så spørsmålet om hvorvidt vi faktisk står overfor en katastrofe. Sivilingeniør og tidligere FN-direktør Svein Tveitdal, , viser og forteller om hva global oppvarming er, og hvilke følger klimaendringene kan føre til. Mostue leser fra bøkene og forteller om den 6.massutryddelse som faktisk foregår foran øynene våre.

Til slutt konsentrerer Mostue og Tveitdal seg om løsninger – for de finnes, men vi har liten tid på oss – og ungdommene inviteres til debatt.

Mostue og Tveitdal har så langt besøkt 75 skoler og møtt over 10 000 elever fra VGS og ungdomsskoler. De opplever overraskende nok at ungdommers oppmerksomhet mot vår tids største utfordringer, er meget liten. De aller fleste vet hva global oppvarming er, men et mindretall er redd for følgene som klimaendringene og tapet av natur kan medføre.

Foredraget er blitt særdeles aktuelt i forbindelse med skolestreikene, og etter at disse har startet opp har foredragsholderne merket økt engasjement blant elevene.

Produksjonen er utviklet av foredragsholderne i samarbeide med DKS Buskerud og DKS Akershus

Om foredragsholderne

C:\Users\Svein\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\83401F49.tmp

Sigbjørn Mostue er forfatter av populære og prisvinnende barne- og ungdomsbøker, som trilogiene Alvetegnet og Den siste magiker. Han skriver også for voksne, bl.a. krim sammen med tidligere politispaner Johnny Brenna, og kommer våren 2019 ut med thrilleren Himmelen skal gråte blod. I tillegg har Mostue skrevet noveller, drama og vært med som manusforfatter for tv-krim. De siste årene har han gitt ut dystopiserien I morgen er alt mørkt, som vant U-prisen i 2015.

Svein Tveitdal er gründer, tidligere direktør i GRID-Arendal og miljøambassadør for Arendal kommune. Han jobbet i flere år som direktør ved FNs miljøprogram (UNEP), blant annet med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. I dag er han en populær foredragsholder og ivrig twitrer om klima, med over 280 000 følgere verden over.

Mediainteresse

En rekke aviser har laget oppslag om skolebesøkene:

Foredragsholderne har skrevet kronikker om erfaringene sine fra møte med elevene som har stått i en rekke aviser

Her: «Av med skolens silkehansker i miljøkampen» i Utdanningsnytt og «Miljøkrise og en sviktet generasjon» i Dagsavisen

Skolerelevans – tilbakemeldinger

Under opplæringens verdigrunnlag i forslag til ny læreplan står det bl.a.: «Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet» og videre under prinsipper for undervisning: «Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt»

Foredraget gir grunnleggende kunnskap om hva som skal til for å oppnå dette.
Tilbakemeldingen fra lærerne er svært gode .

Her er noen eksempler på tilbakemeldinger fra Trøndelag:

Avdelingsleder:

«Jeg har snakket med flere av lærerne og elevene i etterkant av foredraget i dag, og alle er enige med meg: Dette var et kjempegodt foredrag, og vi vil veldig gjerne ha dem tilbake neste år».

Lærere:

«Ønsker dem helt klart tilbake! Bra opplegg som skaper engasjement om et veldig viktig tema.

3 klasser hadde naturfag senere samme dag, det ble gjennomført gruppediskusjoner med engasjerte elever!

Naturfaglærerne er samstemte på at dette var veldig bra og at vi ønsker dette også neste år!»

«Det var eit fantastisk foredrag, med flinke foredragsholder og vel gjennomført om eit kjempe viktig tema.

Sett gjerne av tid til VG2 og VG3 klassene også, dette er eit så viktig tema, at VI må engasjere ungdommen i alle aldre meir, og vi må også vise dei den harde realiteten! Ikkje for å være mega dyster, men vi holder på å få vår verden til å gå under med valg vi tar. Kanskje bør vi også bruke meir tid på regnskog.no slik at elever kan sjå kass varer dei faktisk bruker som har palmeolje!»

Bestille opplegget til din skole ? Ta kontakt