Klimaendringene farligere enn korona

Klimaendringene blir et større problem for menneskeheten enn korona-krisa, og går ikke over slik en pandemi vil.

Intervju med NRK Sørlandet  v/ Erik Wiig Andersen.   

Svein Tveitdal sier i intervju med NRK Sørlandet at håndteringen av koronakrisa er et helt naturlig fokus nå, men at konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer vil fortsette å utvikle seg også etter at pandemien er over.

Miljørådgiver Svein Tveitdal, Froland
Miljørådgiver Svein Tveitdal mener menneskeskapte klimaendringer er en verre trussel enn koronapandemien.FOTO: PRIVAT

– WHO regner med at 150 000 mennesker dør årlig pga. av klimaendringer. Dette tallet vil øke fremover, avhengig av hvor mye temperaturen kommer til å stige.

Tveitdal viser til en rekke konsekvenser som vil ramme milliarder av mennesker. Havstigning, tap av regnskog, mer tørke og flom. Og en utvikling mot færre plante- og dyrearter, som mange er helt avhengige av.

LES HELE SAKEN PÅ  NRK SØRLANDET 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *