Trump-effekten – ånden fra Paris er svekket

Viljen blant viktige statsledere til å handle for å oppnå globale klimamål er svekket tre år etter Paris.

Etter valget av Trump har det blitt mer attraktivt igjen å investere i fossil energi, skriver artikkelforfatteren. Foto: Michael Vadon (creative commons)

Barack Obama var en pådriver for Paris-avtalen. Da Donald Trump ble valgt hevdet optimister at dette ville øke viljen hos andre stater til styrket innsats. Sammen med progressive delstater som California kunne målene i Paris-avtalen likevel reddes. Men Trumps politikk, om den følges av andre, sender verden inn i en katastrofal oppvarming på over fem grader innen slutten av århundret.

Les hele blogg innlegget på Energi & Klima 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *