Bruk oljepenger på bærekraftig omstilling, mens det er tid!

– Et besteforeldreperspektiv på det grønne skiftet

Verden er i ferd med å løse Covid-19-krisen etter å ha vist evne til å samarbeide om å mobilisere enorme ressurser på kort tid. Men ifølge forskere er trusselen barnebarna våre møter fra klimaendringer og naturtap mye større, og vil møte dem som knyttneveslag før eller når de er på min alder. Samtidig sier økonomer at kostnadene vil bli større jo lenger vi venter med nødvendig omstilling. Bare bieffektene av fossil forbrenning overgår i dag langt pandemikrisen. Ifølge en ny studie fra GEOC-Chem dør mer enn 10 millioner mennesker hvert år av luftforurensning – langt mer enn de anslåtte 2,6 mill. som hittil har dødd av pandemien.

Les videre og hele saken hos Besteforeldrenes Klimaaksjon 

One Reply to “Bruk oljepenger på bærekraftig omstilling, mens det er tid!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *