Her er noen av de sikre og usikre følgene av 2 graders global oppvarming

Alt som er sikre konsekvenser av 2 graders global oppvarming, blir svært mye verre ved 3 grader.

Faksimile fra debattinnlegg i Aftenposten 8.November 2021
Les debatt innlegget hos Aftenposten her. 

Skrevet av: 

  • Svein Tveitdal – Tidligere direktør, FNs miljøprogram
  • Helge Drange –Professor, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret
  • Thomas Cottis – Høyskolelektor i landbruk og klimakunnskap, Høyskolen i Innlandet

Klimatoppmøtet i Glasgow er i gang. Å stabilisere global oppvarming på 2 grader er mulig, men det som landene har lovet til nå, vil øke temperaturen med nesten 3 grader, ifølge FN.

Da er det nyttig å vite hva 2 og 3 graders global oppvarming vil gi av konsekvenser.

2 graders global oppvarming er ansett for å være terskelen mellom farlige og ekstremt farlige klimaendringer for natur og mennesker.

Her er noen av de viktigste sikre konsekvensene av 2 graders global oppvarming:

Hvor mange vil dø?

Det som er usikre konsekvenser av 2 graders global oppvarming, er hva som skjer med mennesker og land i tropene.

Hvor mange vil dø? Hvor mange hundre millioner klimaflyktninger blir det ved 2 graders global oppvarming? Får vi mange destabiliserte stater?

Vil landene i nord, de med de beste livsbetingelsene, dele sine gode landområder med andre, eller vil de stenge sine grenser?

Vil ledere i tropiske land godta at millioner av deres innbyggere dør eller får svært miserable liv, eller vil de forsøke å presse rike land i nord med terror eller krig?

Det er også usikkert hva mennesker i land som Spania, Hellas eller andre land i det subtropiske beltet kommer til å gjøre når det drar seg til med mye mer varme, tørke, skogbranner og hetebølger. Hvor mange vil prøve å tilpasse seg, og hvor mange vil flytte nordover?

Betydelige problemer for alle

En annen usikkerhet ved 2 graders global oppvarming er om de store naturlige tilbakekoblingsmekanismene kommer i gang for fullt med ekstra utslipp og varmepådriv, eller om de fortsatt holder seg i ro.

Det er skremmende at én av disse store tilbakekoblingene, nemlig økt oppvarming av hav og atmosfære på grunn av mindre havis i Arktis og Antarktis, er i gang allerede.

Forurensing og nedbygging av natur må stanse

Norske og finske klimaforskere har vist at den reduserte mengden havis i nord og sør har gitt et økt varmepådriv tilsvarende alle utslipp av klimagasser fra EU.

Med 2 graders global oppvarming får alle mennesker i alle land betydelige problemer. Dersom vi klarer å holde fred med hverandre og dele på mat og fortsatt gode landområder, da kan 9 milliarder mennesker leve et greit liv.

Dette forutsetter selvfølgelig også at alle land klarer å ta godt nok vare på naturen. Forurensing og nedbygging av natur må stanse, og store beitearealer må tilbakeføres til natur og skog.

Risiko for 3 graders oppvarming

Hvis vi mennesker ikke har klart å kutte utslippene jevnt hvert år fra nå, er det betydelig risiko for at temperaturen stiger videre til 3 graders global oppvarming.

3 graders global oppvarming kan vi da få før år 2100. Alt som er sikre konsekvenser av 2 graders global oppvarming, blir svært mye verre ved 3 grader.

Summen av de sikre konsekvensene gir oss følgende oppsummering om 3-gradersverdenen: Det bor svært få mennesker i tropiske land, og det vil være vanskelig å bo og livnære seg i store deler av Sør-Europa, det sørlige USA, Midtøsten, Kina og Australia. Og de store tilbakekoblingsmekanismene er i full gang:

  • Tining av metanhydrater og tundra i nord gir store og ustoppelige utslipp av metan og karbondioksid.
  • Naturen slipper fra seg mer karbondioksid enn den binder.
  • Store landområder og hav som før var dekket av reflekterende is og snø, gir nå økt oppvarming.
  • Den økte temperaturen har gitt mye mer av klimagassen vanndamp i atmosfæren.

Det blir da vanskelig å hindre videre temperaturøkning på kloden selv om menneskenes utslipp av klimagasser er på 0.

I en 3-graders verden skal det mye til at menneskene som lever da, klarer å dele på ressurser og leve i fred med hverandre, på de relativt små områdene i verden som har brukbare livsbetingelser: Det nordlige USA, Alaska, Canada, Nord-Europa, Norden, Russland, de sørligste delene av Sør-Amerika og Australia, samt New Zealand.

Det er mulig å stanse

Oppsummert: Å stanse global oppvarming på to grader er mulig. Vi berger da et vanskelig, men levelig klima for alle mennesker – forutsatt av vi klarer å leve i fred og dele på mat og ressurser.

Får vi 3 graders global oppvarming, vil antall mennesker i verden bli betydelig lavere enn i dag. Livsbetingelsene for dem som er igjen, vil være svært begrenset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *