Indonesia og regnskog under radaren i Katowice

Avskoging, nye kullkraftverk, økt fossil transport – Indonesia styrer mot klimakatastrofe.

Kartet viser planer for kullkraftverk i Indonesia med prosjekter som enten er kunngjort, i godkjenningsfasen, ferdig godkjent eller under bygging. (Kart: Global Coal Plant Tracker).

Mange er ikke klar over at Indonesia kommer som nummer fem på lista over verdens utslippsnasjoner av drivhusgasser når en regner med endringer i arealbruk og skog, som står for to tredjedeler av utslippene. I Paris forpliktet landet seg til å redusere utslippene med 29 prosent i forhold til «business as usual» innen 2030. Men virkeligheten ser annerledes ut.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *