COP24 feilet – vi må redde verden selv

Klimatoppmøtet senket ikke farten mot 3–4 grader oppvarming og klimakatastrofe. Dette kan vi bare unngå hvis tilstrekkelig mange handler selv nå. Forslag til hva regjeringen, kommunene, næringslivet, lærere og grasrota kan gjøre.

Uten mobilisering nedenfra vil oppvarmingen fortsette
Uten mobilisering nedenfra vil oppvarmingen fortsette mot 3–4 grader og de internasjonale forhandlingene gå videre i sneglefart, skriver artikkelforfatteren. NASA-bilde fra North Star Bay, Grønland. Foto: NASA Earth Observatory(creative commons)

Mens forskerne sier utslippene må halveres innen 2030, vil dagens framdrift i de internasjonale klimaforhandlingene trolig ikke få effekt før etter 2030. Uttalelsen fra IIASA-forsker Joeri Rogelj, en av redaktørene i Klimapanelets 1,5C°-rapport, til Washington Post karakteriserer handlingslammelsen i systemet:

«Behandlingen av rapporten er en av de klareste illustrasjonene på at følelsen av at det haster er fullstendig fraværende (…) Etter først å unnlate å takke for rapporten de hadde bedt om, uttrykker den endelige teksten takknemlighet til FNs klimapanel og forskerne for å levere rapporten i tide – uten å bekrefte noen av rapportens funn.»

Les resten av blogg-innlegget på Energi og Klima 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *